HOME > 学会誌と出版物 > 出版物一覧

出版物一覧

日本写真学会の出版物です。

日本写真学会誌特別号「写真と文化財の関わり」

本書は、当会の画像保存研究会が中心となり、日本写真学会誌3号にわたって掲載された内容を号本し、さらに加筆し充実した内容になっている。

ファインイメージングとディジタル写真

本書は日本写真学会の出版物の最新刊であり、2001年春に発行された。

ファインイメージングとハードコピー

本書は日本写真学会と日本画像学会が合同で編成した出版委員会によって企画、出版された技術書である。

改訂・写真工学の基礎---銀塩写真編

本書は1979年に発行された銀塩写真の技術書「写真工学の基礎」の改訂版である。

日本写真学会画像保存研究会編  「写真の保存・展示・修復」

画像保存研究会が開催するセミナーやシンポジウムに関連した参考書。